pH, alkalita a tvrdost vody

Regulátory pH, alkality a tvrdosti vody:
pH minus ( tekutý, granulát) – snižuje hodnotu pH z alkalické na neutrální.
pH plus ( granulát) – lehce alkalický přípravek zvyšuje hodnotu pH.
Calzestab Eisen ex – tekutý přípravek proti usazeninám železa, vápníku a rzi.

9 položek