Ionizátory

K modernímu bezchlórovému způsobu úpravy vody slouží přístroje pracující na principu vypouštění iontů mědi a stříbra do vody. Toto se děje pomocí kovových elektrod, do nichž je přiveden elektrický proud a na principu elektrolýzy se z těchto elektrod uvolňují ionty mědi a stříbra, které bezpečně likvidují bakterie a řasy ve vodě. Tyto elektrody se pomalu rozpouštějí, proto je pořeba za určitý čas koupit novou sadu elektrod.

8 položek